Աշխատակազմ

Լիաննա Գասպարյան

(Տնօրեն)

Վարսիկ Գրիգորյան

(գլխավոր հաշվապահ)

Գոհար Մարգարյան

(Գործավար)

Անուշիկ Ներսիսյան

(գրադարանային հավաքածուի համալրման և մշակման բաժնի վարիչ)

Ծաղիկ Բաղդասարյան

(սպասարկման բաժնի վարիչ)

Զարուհի Մանգասարյան

(ընթերցասրահ)

Արփինե Թումանյան

(մանկական բաժնի վարիչ)

Կոգուր Գայանե

(գրադարանային գործի ավտոմատացման և էլեկտրոնային տեղեկատվության սպասարկման բաժնի վարիչ )

Մարիաննա Գրիգորյան

(մատենագիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ)

Սիլվա Սարգսյան

(գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,օգտագործման և պահպանման բաժնի վարիչ)

Ելենա Լալազարյան

(արվեստի բաժնի վարիչ)

Մարիաննա Գասպարյան

(տնտեսական բաժնի վարիչ)