QUIZ…Նաիրյան խոսքի ավագ նահապետն (Հովհ. Թումանյան) ու Նաիրի երկրի խենթ սիրահարը (Եղիշե Չարենց)

Եթե դուք սիրում ենք Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանին և Նաիրի երկրի սիրահար Եղիշե Չարենցին, ապա այս հետաքրքիր վիկտորիան (quiz)-ը

Read more