Վազգեն Գաբրիելյան «Դիտարկումներ գրականության ճանապարհին»

Ժողովածուն ներառում է հեղինակի՝ գլխավորապես վերջին հինգ տարիներին գրված և մամուլում հրատարակված գրականագիտական դիտարկումները: Հետաքրքրությունների շրջանակը հայ նոր ու նորագույն

Կարդալ ավելին