Ծառայություններ

Գրադարանային սպասարկում՝ այդ թվում

— Ընթերցանություն ընթերցասրահում

— Գրքերի տրամադրում տանն ընթերցելու համար

— Միջոցառումների կազմակերպում

— Ցուցահանդեսների կազմակերպում

— Տեղեկատու մատենագիտական սպասարկում /տեղեկանքների տրամադրում, մեթոդական խորհրդատվություն, եւ այլն/