Էլ. Գրացուցակ

Հայաստանյան գրադարանների էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակին /Koha/ ծանոթանալու համար անցեք հետևյալ հղումով՝ http://armunicat.nla.am/

Հայաստանյան գրադարանների էլեկտրոնային համահավաք գրացուցակը /Koha/ պարունակում է Հայաստանի գրադարաններում առկա գրքերի, հանդեսների, լրագրերի, ատենախոսությունների, սեղմագրերի, քարտեզների և էլեկտրոնային կրիչների մատենագիտական նկարագրությունները: